Projecten

 • Denk mee over het nieuwe kunst,- cultuur- en erfgoedbeleid van de gemeente Beuningen

  De gemeente Beuningen gaat een nieuw kunst-, cultuur-en erfgoedbeleid ontwikkelen. Daarvoor heeft ze ook uw inbreng nodig. Op deze pagina leest u meer hierover.

 • Energiek Beuningen

  Het proces van Windpark Beuningen gaat naar de eindfase. De gemeenteraad neemt in de zomer van dit jaar een besluit over de realisering van het windpark. Met de eindfase in zicht komt een lang en uitgebreid proces ten einde. Het laatste moment van inspraak voor inwoners en belanghebbenden is gestart.

 • Gebiedsontwikkeling Het Broek

  In 2019 beloot het college van B&W van Beuningen te kijken naar de huidige en toekomstige recreatieve en toeristische kansen voor het gebied Het Broek.

 • Herinrichting Houtduiflaan

  In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een rotonde. Het project bereiden we in 2020 voor. Op deze pagina leest u informatie over dit project.

 • Omgevingswet

  Hoe bereidt de gemeente Beuningen zich voor op de Omgevingswet?

 • Onderhoud bomen

  De gemeente Beuningen beheert bijna 20.000 bomen in de openbare ruimte. De bomen zijn belangrijk, want ze doen goed werk. Zo vangen ze ongezond fijnstof af, halen CO2 uit de lucht en leveren ons zuurstof. Soms moet de gemeente helaas bomen kappen. Hieraan gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf. En we planten bomen terug.

 • Opknapbeurt Weurt-Zuid

  De Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en krijgen een opknapbeurt. Op deze website leest u hier meer over.

 • Verkiezingen

  De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen. De eerstkomende verkiezing is op woensdag 17 maart 2021. U kunt dan stemmen voor de Tweede Kamer.

 • Vording 2 en 3

  In de komende drie jaren knapt de gemeente Beuningen Vording 2 en 3 op een aantal plekken op. Ook Woonwaarts (heette eerst Standvast Wonen) en Stichting Perspectief (Welzijn) zijn hierbij betrokken. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

 • Zandwinning Beuningse Plas

  De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.