Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Projecten

 • Aanpassen groenvoorzieningen 2020 Fase 2

  Door de gemeenteraad is extra geld beschikbaar gesteld voor verbetering van de groenvoorzieningen. Dit geld gebruiken we voor groen in straten dat nu aan vervanging toe is. Vaak zijn de bomen te groot geworden en groeien planten of te overvloedig of slecht. Tijd voor nieuwe frisse planten en bomen.

 • Energiek Beuningen

  Duurzame energie-opwek heeft een belangrijke rol in de energievisie Energiek Beuningen. Er is daarom gekeken naar locaties voor grootschalige duurzame energie in Beuningen. Het besluit van de gemeenteraad over het Locatieplan Zon & Wind van 9 april 2019 is leidend. Toen is besloten over de zones voor wind- en zonne-energie.

 • Gebiedsontwikkeling Het Broek

  In 2019 beloot het college van B&W van Beuningen te kijken naar de huidige en toekomstige recreatieve en toeristische kansen voor het gebied Het Broek. Onderdeel van Het Broek is recreatiegebied de Groene Heuvels. Eigenaar van dat recreatiegebied, Leisurelands, en MOJO als organisator van het jaarlijks evenement Down the Rabbit Hole dat in het recreatiegebied wordt gehouden, dachten ook mee. Ook de gemeente Wijchen als buurgemeente was hierbij aangehaakt. De gemeente Wijchen en de gemeente Beuningen werken veel samen op het gebied van de recreatieve invulling van de regio.

 • Herinrichting Houtduiflaan

  In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een rotonde. Het project bereiden we in 2020 voor. Op deze pagina leest u informatie over dit project.

 • Omgevingswet

  Hoe bereidt de gemeente Beuningen zich voor op de Omgevingswet?

 • Onderhoud bomen

  De gemeente Beuningen beheert bijna 20.000 bomen in de openbare ruimte. De bomen zijn belangrijk, want ze doen goed werk. Zo vangen ze ongezond fijnstof af, halen CO2 uit de lucht en leveren ons zuurstof. Soms moet de gemeente helaas bomen kappen. Hieraan gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf. En we planten bomen terug.

 • Opknapbeurt Weurt-Zuid

  De Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en krijgen een opknapbeurt. Op deze website leest u hier meer over.

 • Reconstructie Schoolstraat Beuningen

  In 2017 knapten we het eerste deel van de Schoolstraat op. In januari en februari 2021 pakken we door tot aan de kruising bij het tankstation. We pakken niet alleen de straat, maar ook de aanliggende stoepen, parkeerplaatsen en groen aan. Door de Schoolstraat opnieuw in te richten maken we de straat aantrekkelijker voor u en voor bezoekers van het centrum.

 • Verkiezingen

  De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen. De eerstkomende verkiezing is op woensdag 17 maart 2021. U kunt dan stemmen voor de Tweede Kamer.

 • Zandwinning Beuningse Plas

  De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.