Projecten

 • Aanpassen groenvoorzieningen 2019

 • Energiek Beuningen

  Duurzame energie-opwek heeft een belangrijke rol in de energievisie Energiek Beuningen. Er is daarom gekeken naar locaties voor grootschalige duurzame energie in Beuningen. Het besluit van de gemeenteraad over het Locatieplan Zon & Wind van 9 april 2019 is leidend. Toen is besloten over de zones voor wind- en zonne-energie.

 • Gebiedsontwikkeling Het Broek

  In 2019 beloot het college van B&W van Beuningen te kijken naar de huidige en toekomstige recreatieve en toeristische kansen voor het gebied Het Broek. Onderdeel van Het Broek is recreatiegebied de Groene Heuvels. Eigenaar van dat recreatiegebied, Leisurelands, en MOJO als organisator van het jaarlijks evenement Down the Rabbit Hole dat in het recreatiegebied wordt gehouden, dachten ook mee. Ook de gemeente Wijchen als buurgemeente was hierbij aangehaakt. De gemeente Wijchen en de gemeente Beuningen werken veel samen op het gebied van de recreatieve invulling van de regio.

 • Herinrichting Houtduiflaan Beuningen

  In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een rotonde.

 • Nieuw asfalt Mauritsplein

  Tussen maandag 14 en woensdag 23 september krijgt het Mauritsplein in Beuningen nieuw asfalt. Dit geldt ook voor de wegen tussen het Kerkplein en het Mauritsplein en het Mauritsplein en de Wilhelminalaan.

 • Omgevingswet

  Hoe bereidt de gemeente Beuningen zich voor op de Omgevingswet?

 • Opknapbeurt Schoolstraat

  In 2017 knapten we het eerste deel van de Schoolstraat op. Deze verbeteringen zetten we dit jaar door tot aan de kruising bij het tankstation.

 • Opknapbeurt Weurt-Zuid

  De Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en krijgen een opknapbeurt. Op deze website leest u hier meer over.

 • Werkzaamheden Leegstraat/Kennedysingel

  03 september 2020

  Van eind september tot begin december zijn er werkzaamheden aan de Kennedysingel en Leegstraat. Op deze pagina leest u meer hierover

 • Zandwinning Beuningse Plas

  De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.