Studietoeslag

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 200 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Uw vermogen is niet hoger dan:
    • Voor een alleenstaande: € 6.120,-
    • Voor een alleenstaande ouder of gehuwden: € 12.240,-
  • U kunt bewijzen of een verklaring overleggen dat u door een arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon te verdienen. Dit kan zijn:
    • Een besluit van DUO dat u op medische gronden recht hebt op verlenging van de studiefinanciering;
    • Een verklaring van een arts of onderwijsinstelling dat u een medische beperking heeft die structureel is en die uw functioneren belemmert. Deze beperking  moet objectief vast te stellen zijn. 

Bijzonderheden

  • U kunt de toeslag schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de balie Zorg en Inkomen.
  • De aanvraag is voor één periode (1 februari t/m 31 augustus of 1 september t/m 31 januari)
  • De bijdrage is € 142,- per maand en wordt voor een hele periode in één keer uitbetaald.