Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Studietoeslag

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 200 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Uw vermogen is niet hoger dan:
  • Voor een alleenstaande: € 6.120,-
  • Voor een alleenstaande ouder of gehuwden: € 12.240,-
 • U kunt bewijzen of een verklaring overleggen dat u door een arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon te verdienen. Dit kan zijn:
  • Een besluit van DUO dat u op medische gronden recht hebt op verlenging van de studiefinanciering;
  • Een verklaring van een arts of onderwijsinstelling dat u een medische beperking heeft die structureel is en die uw functioneren belemmert. Deze beperking  moet objectief vast te stellen zijn. 

Bijzonderheden

 • U kunt de toeslag schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de balie Zorg en Inkomen.
 • De aanvraag is voor één periode (1 februari t/m 31 augustus of 1 september t/m 31 januari)
 • De bijdrage is € 142,- per maand en wordt voor een hele periode in één keer uitbetaald.