Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Werk en uitkering

 • Bijzondere bijstand

  Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen. Kijk hier wat de voorwaarden zijn.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich met de collectieve zorgverzekering minima (CZM) met gunstige tarieven verzekeren tegen veelvoorkomende zorgkosten zoals bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut.

 • Fraude uitkering melden

  Wie in Beuningen recht heeft op een bijstandsuitkering, moet deze ook krijgen. De gemeente moet wel zeker weten dat de uitkering terecht wordt verstrekt. Heeft u het vermoeden dat iemand uit uw omgeving fraudeert? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

 • Geldzorgen

  Heeft u schulden? Dan komt u misschien in aanmerking voor schuldhulpverlening.

 • Regeling Meedoen

  Met de regeling meedoen steunt de gemeente mensen die willen meedoen aan sportieve, culturele of educatieve activiteiten, maar daar eigenlijk geen geld voor hebben.

 • Studietoeslag

  Als u studeert en door een beperking bent u niet in staat om zelf het minimumloon te verdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag aanvragen.

 • Uitkering aanvragen

  Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Beuningen heeft een speciale verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

 • Werk of vrijwilligerswerk zoeken

  Zoekt u werk of vrijwilligerswerk? Het werkbedrijf Rijk van Nijmegen kan u helpen.

 • Wijziging melden bijstandsuitkering

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en uw situatie verandert, geef dit dan direct door aan de gemeente.