Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen.
Wilt u informatie over uw bestaande woning, bijvoorbeeld een bouwtekening? Stuur dan een mail met uw verzoek naar info@odrn.nl.

Knop direct regelen

Wilt u uw (ver)bouwplannen bespreken of eerst meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Aangepaste dienstverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Door de nieuwe maatregeen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de ODRN maatregelen genomen. Het is op dit moment niet mogelijk om een afspraak te maken. U kunt telefonisc,f per e-mail of via het contactfirmulier vragen stellen aan de ODRN.

Kosten

De kosten die de gemeente u in rekening brengt zijn afhankelijk van het soort project. Controleer de kosten voor uw omgevingsvergunning voor dat u de aanvraag doet bij de gemeente. De kosten vindt u in de legesverordening van het jaar waarin u uw aanvraag doet en in de bijbehorende tarieventabel met bijlagen 1 en 3. De legesverordening vindt u op overheid.nl, wettenbank lokaal.

Voorwaarden

  • Op de website van het omgevingsloket leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Bijzonderheden

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie