Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen.
Wilt u informatie over uw bestaande woning, bijvoorbeeld een bouwtekening? Stuur dan een mail met uw verzoek naar info@odrn.nl.

Regel direct online

Wilt u uw (ver)bouwplannen bespreken of eerst meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Vragen?

Op dit moment is de bouwbalie in het gemeentehuis gesloten. Wilt u uw (ver)bouwplannen bespreken of eerst meer informatie? 

U kunt ook telefonisch of per e-mail of via het contactformulier vragen stellen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Kosten

De kosten die de gemeente u in rekening brengt zijn afhankelijk van het soort project. Controleer de kosten voor uw omgevingsvergunning voor dat u de aanvraag doet bij de gemeente. De kosten vindt u in de legesverordening van het jaar waarin u uw aanvraag doet en in de bijbehorende tarieventabel met bijlagen 1 en 3. De legesverordening vindt u op overheid.nl, wettenbank lokaal.

Voorwaarden

  • Op de website van het omgevingsloket leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Bijzonderheden

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie