Bouwen en wonen

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant op de website overheid.nl.

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Controleer of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Duurzaam wonen

  Energiebesparende maatregelen in en rond uw woning zorgen voor meer wooncomfort en een lagere energierekening.

 • Ecowieck Ewijk

  Ten westen van Beuningen, in de wijk Keizershoeve in Ewijk komt een gloednieuwe wijk. Een ecowijk. Er is hier ruimte voor 70 woningen. Bent u nieuwsgierig naar wat een ecowijk is? Lees hieronder dan meer.

 • Inzage bouwtekeningen en bouwplannen

  Wordt er bij u in de buurt gebouwd? U kunt die plannen en tekeningen opvragen.

 • Kavel of groenstrook kopen

  Wilt u een kavel of een groenstrook grenzend aan uw eigen kavel kopen? Vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente.

 • Leges

 • Monumentensubsidie

  Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 • Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen.

 • Rioolaansluiting

  Voor het lozen van vuilwater moet uw gebouw of woning een aansluiting hebben op het openbaar riool. De gemeente zorgt voor aansluiting van het privéterrein op het openbaar riool.

 • Sloop melden

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. 

 • Starterslening

  Een starterslening is een extra hypotheek van de gemeente (naast een andere hypotheek).

 • Toekomstbestendig Wonen

  Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren financiering krijgen voor het verduurzamen van het huis, het levensloopbestendig maken van de woning en asbestverwijdering.

 • Vergoeding planschade

  U kunt een verzoek tot tegemoetkoming in geleden planschade indienen bij de gemeente om de waardedaling of het inkomensverlies financieel te compenseren.

 • Welstand

  Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan heeft u ook een welstandsadvies nodig.

 • Wonen in de gemeente Beuningen

  03 augustus 2020

  In de gemeente zijn drie woningcorporaties die huizen verhuren aan particulieren.