Sloop melden

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Knop ga naar Omgevingsloket.nl

Voorwaarden

 • U moet sloop melden als u
  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen
 • Wilt u een monument of een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • U doet de melding via het Omgevingsloket Online.
 • Gaat u niet alleen slopen maar verbouwen? En heeft u daar een vergunning voor nodig? Dan kunt u de vergunning tegelijkertijd met de sloopmelding indienen.
 • U doet de melding minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden. In speciale gevallen kunt u de melding tot 5 dagen voor de start van de werkzaamheden doen:
  • het gebouw komt anders onnodig leeg te staan
  • het gaat om reparatie of onderhoud aan asbesthoudende delen