Sloop melden

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Ga naar www.omgevingsloket.nl

Afspraak maken

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een omgevingsvergunning of wilt u meer informatie? Vanaf 7 september is het weer mogelijk om op maandag tussen 10.00 uur en 19.00 uur een afspraak te maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) aan de bouwbalie in het gemeentehuis van Beuningen.

Maak een afspraak

U kunt ook telefonisch, per e-mail of via het contactformulier vragen stellen aan de ODRN.

Voorwaarden

 • U moet sloop melden als u
  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen
 • Wilt u een monument of een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • U doet de melding via het Omgevingsloket Online.
 • Gaat u niet alleen slopen maar verbouwen? En heeft u daar een vergunning voor nodig? Dan kunt u de vergunning tegelijkertijd met de sloopmelding indienen.
 • U doet de melding minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden. In speciale gevallen kunt u de melding tot 5 dagen voor de start van de werkzaamheden doen:
  • het gebouw komt anders onnodig leeg te staan
  • het gaat om reparatie of onderhoud aan asbesthoudende delen