Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u moeilijk of helemaal niet lopen, maar maakt u wel gebruik van een auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) aanvragen. Met deze kaart mag u parkeren op speciale parkeerplaatsen zodat u minder ver hoeft te lopen. U vraagt een gpk aan via het Sociaal Team van de gemeente. Vraagt u voor het eerst een gpk aan? Dan maakt een medisch onderzoek deel uit van de aanvraag.

Kosten

 • U betaalt leges:
  • Bij een positief advies van het medisch onderzoek € 132,00.
  • Bij een negatief advies van het medisch onderzoek € 66,00.

Voorwaarden

 • U bent bestuurder of passagier en:
  • u heeft door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking die minstens 6 maanden duurt.
  • ook met behulp van een loophulpmiddel kunt u niet zelfstandig 100 meter afleggen.
  • voor vervoer van deur tot deur bent u als passagier continu afhankelijk van de bestuurder.
 • U bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent bestuurslid van een instelling en als zodanig verantwoordelijk voor het vervoer van bewoners die  voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bijzonderheden

 • Een gpk is maximaal 5 jaar geldig. Uw medische gegevens bepalen hoe lang de gpk geldig is. Loopt de geldigheidsduur van uw gpk af, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Doe dit 3 maanden voor de gpk verloopt.

Meer informatie

 • Heeft u een fysieke beperking? Dan kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een plaats gerserveerd op uw kenteken en vlakbij uw huis. Lees meer over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats.