Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

Deze inwoners zijn zelf cliënt of belangenbehartiger van cliënten. De cliëntenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van beleidsontwikkelingen en de uitvoering van het beleid.

Voorwaarden

 • De cliëntenraad geeft advies over onder andere:
  • jeugdzaken
  • uitkeringszaken
  • armoedekwesties
  • kwetsbare groepen zoals senioren en gehandicapten
  • hulp aan mensen met schulden
 • De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp.
 • Heeft u problemen of vragen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Zij kan uw vraag op de agenda zetten en bespreken met de medewerkers van de afdeling Zorg, werk en inkomen en Werkgelegenheid of met de wethouder. U bereikt de cliëntenraad via het e-mailadres clientenraad@beuningen.nl.

Bijzonderheden

De cliëntenraad vergadert in elk geval op:

 • Maandag 31 augustus 2020
 • Maandag 28 september 2020
 • Maandag 26 oktober 2020
 • Maandag 23 november 2020

De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar.

Verslagen

De verslagen van eerdere vergaderingen vindt u hieronder:

Foto van de clientenraad in april 2019

Van links naar rechts: Harry Seegers, Jan Revenberg (voorzitter), Dorien Vrolijks, Jovanka White-Roga, Christine Willems, Ria Graven, Carmen Schlosser, Bert Statema

Meer informatie