Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

Deze inwoners zijn zelf cliënt of belangenbehartiger van cliënten. De cliëntenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van beleidsontwikkelingen en de uitvoering van het beleid.

Voorwaarden

  • De cliëntenraad geeft advies over onder andere:
    • jeugdzaken
    • uitkeringszaken
    • armoedekwesties
    • kwetsbare groepen zoals senioren en gehandicapten
    • hulp aan mensen met schulden
  • De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp.
  • Heeft u problemen of vragen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Zij kan uw vraag op de agenda zetten en bespreken met de medewerkers van de afdeling Zorg, werk en inkomen en Werkgelegenheid of met de wethouder. U bereikt de cliëntenraad via het e-mailadres clientenraad@beuningen.nl.

Bijzonderheden

De cliëntenraad vergadert in elk geval op:

  • Maandag 4 januari 2021
  • Maandag 01 februari 2021
  • Maandag 01 maart 2021
  • Maandag 29 maart 2021
  • Maandag 17 mei 2021
  • Maandag 14 juni 2021
  • Maandag 30 augustus 2021
  • Maandag 27 september 2021
  • Maandag 25 oktober 2021
  • Maandag 29 november 2021

De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar.

Verslagen

De verslagen van eerdere vergaderingen vindt u hieronder:

Foto van de clientenraad in april 2019

Van links naar rechts: Harry Seegers, Jan Revenberg (voorzitter), Dorien Vrolijks, Jovanka White-Roga, Christine Willems, Ria Graven, Carmen Schlosser, Bert Statema

Meer informatie