Wijziging melden bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en uw situatie verandert, geef dit dan direct door aan de gemeente.

Knop download formulier vakantiemelding

Voorwaarden

  • U moet de volgende veranderingen in uw situatie melden: