Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Regeling Meedoen

Met de regeling meedoen steunt de gemeente mensen die willen meedoen aan sportieve, culturele of educatieve activiteiten, maar daar eigenlijk geen geld voor hebben.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Beuningen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag en extra's zoals een eindejaarsuitkering) is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm:
  • Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf 21 jaar: € 1.183,-,- per maand.
  • Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar: €1.690,- per maand.
 • U heeft een vermogen (geld of waardevolle spullen) van maximaal:
  • Alleenstaanden: € 6.295,-
  • Gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders: € 12.590,-

Voor personen van 18 tot 21 jaar en vanaf de AOW-leeftijd gelden andere inkomensnormen. Hiervoor kunt u bellen met de balie Zorg en Inkomen via telefoonnummer 14 024.

Bijzonderheden

 • De tegemoetkoming is maximaal € 100,- per persoon per jaar.
 • U vraagt de bijdrage schriftelijk aan bij de gemeente. Een aanvraagformulier kunt u telefonisch opvragen bij de balie Zorg en Inkomen.
 • U stuurt een bewijsstuk van (een deel) van de kosten mee met het formulier.
 • U kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor:
  • een abonnement
  • contributie van een vereniging
  • een bezoek aan een bioscoop, museum of theater
  • een (computer)cursus
  • een internetaansluiting
  • (rolstoel)dansen