Collectieve zorgverzekering voor minima

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich met de collectieve zorgverzekering minima (CZM) met gunstige tarieven verzekeren tegen veelvoorkomende zorgkosten zoals bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut.

Voorwaarden

 • Uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag en extra's zoals een eindejaarsuitkering) is niet hoger dan:
  • Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 1.158,- per maand
  • Voor een alleenstaande boven de AOW-leeftijd: € 1.294,- per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden: € 1.654,- per maand
  • Voor gehuwden of samenwonenden boven de AOW-leeftijd: € 1.754,- per maand
 • U berekent uw netto-inkomen door alle inkomsten bij elkaar op te tellen en door 12 te delen. De volgende inkomsten telt u niet mee:               
  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • bijzondere bijstand
  • persoonsgebonden budget
  • kinderkorting
 • Bij alleenstaande ouders rekenen we voor de CZM  het kindgebonden budget niet mee.
 • Uw vermogen (geld en waardevolle spullen) is niet hoger dan:
  • voor een alleenstaande: € 6.225,-
  • voor gehuwden of samenwonenden: € 12.450,-

Bijzonderheden

 • U heeft de keuze uit 4 pakketten als u per 1 januari instapt:

Pakket

Premie (zonder korting)

Korting gemeentebijdrage en collectiviteitskorting

Bedrag dat u per maand betaalt

CZ – Gemeente Extra

€ 167,15

€ 20,57

€ 146,58

CZ – Gemeente Extra Uitgebreid

€ 177,30

€ 24,83

€ 152,47

VGZ – GemeentePakket Compleet

€ 164,40

€ 18,55

€ 145,85

VGZ – GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico

€ 193,80

€ 38,92

€ 154,88

 

 • Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ? Dan kunt u op elk gewenst moment meedoen aan de CZM, maar dan heeft u alleen keuze uit de pakketten:
  • CZ – AV Gemeente Extra
  • VGZ – GemeentePakket Compleet
 • Op www.gezondverzekerd.nl kunt u een vergelijking maken met uw huidige zorgverzekering. Wilt u een ander pakket dan u in 2019 hebt? Meld u dan aan
  via Gezondverzekerd. U hebt tot 31 december 2019 de tijd om u aan te melden. Dan is uw huidige zorgverzekering op tijd opgezegd. U kunt uw huidige zorgverzekering namelijk niet meer opzeggen na 31 december 2019.
 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u pas vanaf 1 januari volgend jaar meedoen met de CZM. Dan moet u een aanmeldformulier aanvragen bij de balie Zorg en Inkomen en daar weer inleveren, Ook moet u vóór 1 januari uw oude verzekering opzeggen en u aanmelden bij CZ of VGZ.
 • Wanneer u meedoet met de CZM, dan heeft u ook recht op een zorgtoeslag. U kunt uw zorgtoeslag aanvragen op de website van de belastingdienst of via de belastingtelefoon 0800 - 0543.

Meer informatie

 • Lees meer over hulp bij de keuze voor een pakket van de collectieve zorgverzekering voor minima.