Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een fysieke beperking? Dan kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart een op uw kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. Het maakt niet uit of deze plek binnen of buiten de parkeerschrijfzone ligt. Koopt u een andere auto en heeft u al een gereserveerde parkeerplaats? Geef dan op tijd uw nieuwe kenteken door.

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. Hier geeft u ook uw nieuwe kenteken door als u een andere auto gekocht heeft.

Regelen met DigiD

Kosten

  • Voor de aanleg van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats inclusief kentekenbord: € 338,00.
  • Voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen gemeente vanwege bijvoorbeeld verhuizing: € 168,00.
  • Voor het vervangen van een kentekenbord brengen wij geen kosten in rekening.

U betaalt de legeskosten vóór de realisatie van de gehandicaptenparkeerplaats. De kosten zijn eenmalig per handeling en komen niet jaarlijks terug.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als:

  • u een geldige gehandicaptenparkeerkaart type B of B/P heeft
  • het voertuigkenteken verbonden is aan uw woonadres
  • u op uw woonadres geen eigen parkeerplek, zoals een oprit, carport of garage heeft

Bijzonderheden

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
  • De gemeente wijst de locatie aan van de gehandicaptenparkeerplaats.
  • Verhuist u of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan verwijderen we de gehandicaptenparkeerplaats.