Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Hard rijden door de straat

Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken. We krijgen veel meldingen hierover. Wat moet u weten?

Wat doen wij?

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, kijken we eerst naar maatregelen voor de gevaarlijkste wegen in onze gemeente. Deze wegen krijgen we steeds beter in beeld.

Wij krijgen vaak de vraag of we iets aan de straat kunnen veranderen. Bijvoorbeeld drempels aanleggen of extra verkeersborden plaatsen. Helaas kunnen we dit niet (altijd) doen vanwege regels waar we ons aan moeten houden. Ook zitten er nadelen aan en hebben we als gemeente niet genoeg middelen om op alle gemelde plekken maatregelen te nemen.

Soms kunnen we als gemeente een maatregel niet uitvoeren, omdat dit buiten onze bevoegdheid valt. Bijvoorbeeld flitspalen. Deze zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie. Zij bepalen de plaatsing ervan en doen dit nooit langs 30km-wegen.

Als gemeente kunnen we wel inspelen op veiliger verkeersgedrag. Dat doen we door:

  • Aan de politie te vragen om extra te controleren op plekken waar we zien en horen dat er te hard gereden wordt.
  • Aan onze wijkcoördinator te vragen om een tijdje een snelheidsdisplay op te hangen.
  • Leuke verkeersborden een tijdje bij scholen of speeltuinen op te hangen.
  • Een campagne in een straat te houden met spandoeken en sandwichborden. Op deze materialen staat een boodschap van Beuningse kinderen tegen hardrijden.
  • De landelijke campagnes van www.daarkunjemeethuiskomen.nl publiceren op LED-informatieschermen langs de drie toegangswegen te plaatsen. Ook publiceren we dit bij de rotonde Schoenaker-Van Heemstraweg.
  • Materialen van landelijke campagnes te delen met (sport)scholen en andere instellingen.
  • Fietsverlichtingsacties of fietsinformatiedagen te houden samen met ROV Oost-Nederland.

Wat kunt u doen?

U kunt samen met Veilig Verkeer Nederland een bewustwordingscampagne starten tegen hardrijden. Voor meer informatie kijkt u op het participatiepunt van de VVN. Ook kunt u het onderwerp bespreken met uw buurtgenoten. Vaak is het zo dat juist de mensen die bekend zijn met de straat te hard rijden, bedoeld en onbedoeld. Zie ook in deze overzichtelijke flyer van VVN hoe u makkelijk kunt meedoen aan veilig verkeer. 

Meer informatie