Briefadres

Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland woont, omdat u schipper bent of omdat u in een instelling verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

Let op! Bij het online aanvragen van een briefadres moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg dat u deze als pdf. bij de hand hebt.
Het gaat om de volgende bijlagen:

- het vragenformulier voor degene die een briefadres aanvraagt;
- het toestemmingsformulier voor degene die toestemming geeft om zijn adres als briefadres te gebruiken.

Regelen met DigiD

Kosten

Geen.

Voorwaarden

 • U kunt een briefadres aanvragen als u:
  • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit)
  • korte tijd in het buitenland verblijft (maximaal 8 maanden)
  • vaart op een schip met Nederland als thuishaven en daardoor minder dan 2 jaar in het buitenland verblijft
  • verblijft in een opvanginstelling voor vrouwen of mannen zoals een blijf-van-mijn-lijf huis
  • verblijft in een zorginstelling
  • verblijft in een huis van bewaring
 •  Valt u niet onder een van de genoemde categorieën? Ook dan kunt u een briefadres aanvragen als u  geen woonadres heeft. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.
 • U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis in een andere gemeente in Nederland.
 • De bewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven en moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt.
 • Uw briefadres moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Meenemen

 • Een schriftelijke uitleg waarom u een briefadres nodig heeft.
 • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
  Zorg dat u een veilige kopie maakt.
 • Een (kopie van een) geldig paspoort of identiteitskaart (van u zelf)

Meer informatie

 • Wilt u het aanvragen van een briefadres toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.
 • U kunt de aanvraag voor een briefadres ook per post doen.
 • Lees meer over een briefadres op Rijksoverheid.nl.