Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen

U heeft een drank- en horecavergunning, maar u wilt voor een evenement buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen.

Regelen met DigiD

of

Regelen zonder DigiD

Kosten

Een tijdelijke ontheffing voor verkoop van alcohol kost € 87,00.

Voorwaarden

 • U heeft een drank- en horecavergunning.
 • De vergunning is geldig voor maximaal 12 dagen.
 • U kunt alleen een vergunning krijgen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken zoals bier en wijn.
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
  • 21 jaar is of ouder
  • van goed gedrag is (beoordeling door de politie)
 • Bij de aanvraag heeft u nodig:
  • een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u alcohol wilt schenken
  • de namen van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol evenals hun woonadres en geboortedatum.

Bijzonderheden

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.