Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Standplaatsvergunning

Wilt u een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Hiervoor heeft u een standplaatsvergunning nodig, zelfs voor een kraam op uw eigen grond. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Regel direct online

Kosten

Een standplaatsvergunning kost € 129,00.

Voorwaarden

 • U heeft een vergunning nodig als u vanuit een voertuig of vanaf een tafel of kraampje spullen wilt verkopen of reclame wilt maken.
 • U heeft ook een vergunning nodig voor een vaste standplaats.
 • Voor een aanvraag voor een vergunning voor een standplaats zijn de volgende gegevens van belang:
  • een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • omschrijving van de activiteit (doel, omvang, soort activiteit)
  • mogelijke overlast voor omwonenden
  • aard van de handel of promotie
  • datum, tijd en plaats
  • hoeveel ruimte heeft u nodig.
  • Indien van toepassing een inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht
  • Indien van toepassing een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Bijzonderheden

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vaste standplaats weekmarkt

U heeft hiervoor een marktvergunning nodig.  De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt. Neem hiervoor contact op met de marktmeester van de gemeente.

Standplaats tijdens doorkomst Nijmeegse Vierdaagse

U heeft hiervoor een tijdelijke standplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via www.beuningensportief.nl of door een e-mail te sturen naar info@beuningensportief.nl. De stichting controleert of u in aanmerking komt en of er een plaats beschikbaar is. Doe dit vóór 15 mei.

Meer informatie