Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren voor publiek? Of wilt u een loterij of kansspel organiseren? Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig. Bij grote evenementen (zoals een braderie, concert of wedstrijd) moet u een vergunning aanvragen. Bij kleine evenementen (zoals een straatfeest of buurtbarbecue) kunt u mogelijk volstaan met een  melding. Let op! Zorg ervoor dat u minimaal 8 weken voordat uw evenement plaatsvindt een evenementenvergunning aanvraagt.

Klein evenement (minder dan 250 personen)

Regelen zonder Digid

Groot evenement (meer dan 250 personen)

Knop download aanvraagformulier evenementenvergunning

Kosten

Een melding voor een klein evenement is meestal  gratis. Voor een vergunning voor een evenement brengt de gemeente kosten in rekening.
Deze kosten zijn afhankelijk van de samenstelling van uw aanvraag.

Voorwaarden

 • U heeft een vergunning nodig als:
  • er publiek komt
  • u het evenement in een tent, openlucht of gebouw dat daar niet voor is bedoeld organiseert
  • u alcoholische dranken (buiten een horecabedrijf) schenkt
  • u muziek draait (geen normaal of huiselijk gebruik)
  • u een toilet nodig heeft bij het evenement
  • er verkeersmaatregelen nodig zijn.
 • Als u op een zon- of feestdag een evenement organiseert vóór 13.00 uur moet u ook een ontheffing van de Zondagswet bij de burgemeester aanvragen. U heeft deze ontheffing nodig als u:
  • een wandeltocht met muziek organiseert
  • een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is
  • als u geluid maakt dat 200 meter verderop nog te horen is

Bijzonderheden

 • Misschien heeft u ook een geluidsontheffing nodig.
 • Wilt  u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.