Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Drank- en horecavergunning

Een ondernemer heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen schenken. Deze vergunning vraagt u bij de gemeente aan. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 024.

De gemeente Beuningen kan ook uw achtergrond of de achtergrond van uw bedrijf onderzoeken. In dat geval vraagt de gemeente u ook om een Bibob-vragenformulier in te vulllen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Schenkt het horecabedrijf geen alcohol dan hoeft u hiervoor geen drank- en horecavergunning aan te vragen. U heeft misschien wel een exploitatievergunning nodig.

Kosten

Een drank- en horecavergunning kost € 465,00. Een wijziging van een bestaande vergunning kost € 211,00.

Voorwaarden

 • U moet een vergunning aanvragen als:
  • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen.
  • De inrichting bouwtechnisch verandert.
  • De ondernemingsvorm verandert.
 • U mag een vergunning aanvragen als:
  • leidinggevenden 21 jaar of ouder zijn
  • leidinggevenden geen strafblad hebben
  • leidinggevenden een verklaring Sociale Hygiëne hebben
 • Bij de vergunningaanvraag heeft u het volgende nodig:
  • een recent uittreksel van de kamer van koophandel
  • een geldige verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
  • een aanhangsel met vermelding van de leidinggevende(n), inclusief kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart en een geldige verklaring Sociale Hygiëne
 • De vergunning is onbeperkt geldig tot het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
 • Als er een nieuwe leidinggevende in het bedrijf komt, heeft u een meldingsplicht. De gemeente controleert dan of de nieuwe leidinggevende aan de eisen voldoet.

Bijzonderheden

 • Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:
  • drank- en horecavergunning voor horecabedrijven zoals restaurants en cafés
  • drank- en horecavergunning voor slijterijen
  • drank- en horecavergunning voor para-commerciële instellingen zoals (sport)kantines en buurthuizen
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie