Een incidentele festiviteit melden

Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal. U meldt de festiviteit bij de gemeente.

Regelen met DigiD

Kosten

U betaalt geen kosten voor de melding.

Bijzonderheden

  • De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting. Wat zijn deze regels?
  • De gemeente wijst ook collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken. 
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De termijn mag eenmaal worden verlengd.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
  • Bent u het daarna niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.