Verklaring omtrent gedrag (VOG)

U hebt een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG) nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag.

Let op!

Het Nederlandse -  en Engelse aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent Gedrag zijn per 1 juni 2020 veranderd. Op de website van Justis vindt u de nieuwe aanvraagformulieren. Heeft u nog een oud aanvraagformulier? Dan kunt u dat nog gebruiken tot 1 september 2020. Daarna neemt Justis geen oude formulieren meer in behandeling.

Download via de button hieronder het aanvraagformulier "Verklaring omtrent het gedrag (VOG)". Vul dit in en maak daarna een afspraak bij de gemeente. De gemeente stuurt uw gegevens vervolgens electronisch door naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Download aanvraagformulier

Maak een afspraak

Kosten

  • Voor een natuurlijk persoon: € 41,35.
  • Voor vrijwilligers die werken met kinderen of verstandelijk gehandicapten: gratis (direct bij Justis aan te vragen)
  • Voor vrijwilligers in de sport (als de bond is aangesloten bij NOC*NSF): gratis

Bijzonderheden

  • Uw aanstaande werkgever kan ook een VOG online aanvragen bij Dienst Justis.
    Dan hoeft u geen afspraak te maken. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Meer informatie