Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan hier naar vragen. Heeft u dit nodig? Vraag dit bewijs dan aan bij de gemeente.

Regelen met DigiD 

Heeft u een internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig voor gebruik in het buitenland? Of heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? In beide gevallen moet u dit bewijs persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Maak een afspraak

Kosten

  • Het uittreksel van de Basisregistratie personen (BPR): € 14,00.

Heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? Dan is het uittreksel gratis.

Voorwaarden

  • Heeft u het in Nederland nodig? Dan moet u een uittreksel van de Basisregistratie personen aanvragen.
  • Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dit is een internationaal attestatie de vita.
  • U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Meenemen

  • Neem een geldig paspoort of identiteitskaart mee.
  • Neem de brief van uw pensioenfonds mee voor een gratis uittreksel.