Werkzaamheden Leegstraat/Kennedysingel

Van eind september tot begin december zijn er werkzaamheden aan de Kennedysingel en Leegstraat. Op deze pagina leest u meer hierover

Waarom zijn er werkzaamheden?

We gaan een waterberging aanleggen aan de Kennedysingel. In deze waterberging vangen we overtollig hemelwater en kwelwater van de Waal op. Daarvoor moeten we het riool in de Kennedysingel en Leegstraat aanpassen. De provincie geeft voor het aanleggen van de waterberging een subsidie.

We leggen ook een verkeersdrempel aan op de kruising Leegstraat / Kennedysingel. Bekijk het ontwerp.

Subsidie 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Gelderland. Voor het aanleggen van de waterberging is een subsidie van € 500.000,- gekomen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo). Lees meer informatie over het Europees Landbouwfonds

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

flag_yellow_high     

 Logo provincie Gelderland pms 300

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden vinden plaats van begin september 2019 tot begin november 2019.

We sluiten een deel van de Kennedysingel af voor het verkeer. Tijdens de aanleg van de verkeersdrempel is ook de kruising Leegstraat / Kennedysingel tijdelijk afgesloten.
We leiden het verkeer om met omleidingen. De omleidingen vindt u in de documenten hieronder:

Planning

Week Datum Werkzaamheden
39-42 23 september tot 18 oktober Uitgraven waterberging
43-46 21 oktober tot 15 november Kruising Leegstraat/Kennedysingel
47-49 18 november tot 6 december Werkzaamheden Kennedysingel

Werkverkeer

Het werkverkeer rijdt de route Van Heemstraweg – Leegstraat – Kennedysingel. Het werkverkeer rijdt ook de route Van Heemstraweg - Geerstraat - Kennedysingel. Tijdens het uitgaven van waterberging is er regelmatig transport van klei via deze route. Daardoor rijdt er meer (vracht)verkeer. Wij proberen de overlast zo min mogelijk te laten zijn, maar dit is niet helemaal te voorkomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024.