Speelbeleid

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er bezuinigd moest worden op speelplekken. De gemeente heeft via een openbare veiling afstand gedaan van ongeveer 100 speeltoestellen.

Alle gekochte speeltoestellen zijn inmiddels opgehaald door hun nieuwe eigenaar. De toestellen komen niet allemaal binnen de gemeente Beuningen terug. Via de openbare veiling, waar iedereen een bod kon uitbrengen, zijn toestellen ook opgehaald door zowel particulieren als verenigingen en stichtingen van zowel binnen als buiten de gemeente. Een duurzame oplossing waardoor de levensduur van de toestellen wordt verlengd.

De veiling werd georganiseerd door OVM | Group.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de veiling?

De opbrengst van de veiling vloeit terug naar de algemene middelen, de ‘huishoudpot’, van de gemeente. Er wordt een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om dit geld te besteden aan activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Beuningen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 hebben we veel speeltoestellen vervangen en herplaatst.

Wat is er gebeurd?

Speelplekken zijn verbeterd en verwijderd. Hieronder ziet u, per dorp, wat er is gebeurd met de speelplekken.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Misschien staat uw vraag op de lijst veelgestelde vragen. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Salin Orie (wijkcoördinator) via telefoonnummer 14 024.

Overnemen van speelplekken/nieuwe speelplekken

Speeltuinstichtingen hebben een paar speelplekken van de gemeente overgenomen. Helaas is het niet mogelijk om speelplekken van de gemeente over te nemen. Mocht u in de toekomst een nieuwe speelplek in willen richten, dan moet dat voor eigen rekening en in eigen beheer. De gemeente denkt graag met u mee. Vanaf de zomer 2019 kunt u hierover contact opnemen met Salin Orie (wijkcoördinator) via telefoonnummer 14 024 of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik: hoe zat het ook al weer met de speelplekken?

Het speelbeleid

Begin 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Spelen 2016-2026’ vastgesteld. Vervolgens heeft het college van B&W de basisvoorziening spelen 2016-2026 vastgesteld. Hierin staat welke speeltuintjes er straks bij u in de buurt zijn. Meer informatie hierover vindt u hier:

De kern Beuningen is verdeeld in vier wijken. Op de onderstaande kaart kunt u zien in welke wijk u woont.

Plattegrond van basisscholen en wijken kern Beuningen

Speeltuinwerkgroepjes

Bij veel speeltuinen uit de basisvoorziening is een speeltuinwerkgroep actief. Zo’n groepje, van buurtbewoners, houdt een oogje in het zeil, organiseert activiteiten en/of houdt de speeltuin schoon. De werkgroepjes zijn contactpersoon voor de gemeente. Hieronder ziet u welke speeltuinen al een werkgroepje hebben. Staat uw speeltuin er niet bij en wilt u graag meehelpen? Neem dan gerust contact op met wijkcoördinator Salin Orie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 024 of gemeente@beuningen.nl.

  • Beuningen: speeltuinen dichtbij de Klaverweide, Schaarweide, de Schacht, Steenhouwer en de Voet
  • Ewijk: speeltuinen dichtbij de Fagot en Keizershoeve I
  • Winssen: speeltuin Kerkpad

Speeltuinstichtingen

Een paar gemeentelijke speelplekken zijn (of worden op korte termijn) overgedragen aan bewoners. De bewoners hebben hiervoor stichtingen opgericht. Err zijn afspraken met de gemeente vastgelegd in een beheerovereenkomst. De stichtingen en de gemeente blijven in de toekomst nauw samenwerken.
Hier vindt u de lijst van speeltuinen die onder een stichting (gaan) vallen.

  • Beuningen: speeltuin Augustuslaan, speeltuin de Balmerd, speeltuin Snoekgracht en deel van de openbare ruimte bij basisschool de Dromedaris
  • Ewijk: speeltuin Gildcamp/Scheefcamp, (deel) plein MFA ’t Hart en speeltuin de Viool
  • Weurt: speeltuin Noorderzon (eerder Dorpsplein) en speeltuin Zuiderzon (eerder Laan 1945)

U kunt helaas geen speelplek meer van de gemeente overnemen. Mocht u in de toekomst een nieuwe speelplek in willen richten, dan moet dat voor eigen rekening en in eigen beheer. De gemeente denkt graag met u mee. Vanaf de zomer 2019 kunt u hierover contact opnemen met Salin Orie (wijkcoördinator) via telefoonnummer 14 024 of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft. In deze lijst met veelgestelde vragen beantwoorden wij een aantal vragen. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 14 024.