Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Kandidaatstelling

Politieke partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezing moet een lijst met kandidaten inleveren.

Op deze kandidatenlijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Op maandag 1 februari 2021 is de dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. Voor de Tweede Kamerverkiezing is het centraal stembureau de Kiesraad in Den Haag, Muzenstraat 85, 2511 WB Den Haag (in de Zurichtoren). Het inleveren kan die dag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Formulieren kandidaatstelling

De formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling vindt u op de website van de Kiesraad Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van de kandidatenlijst en de overige formulieren gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Meer informatie

  • Kiesraad, telefoon 070 426 62 66 of via informatiepunt@kieraad.nl.