Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Briefstemmen voor 70-plussers

Bent u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder? Dan mag u ook per brief stemmen. Alle documenten die u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u per post thuis.

  • Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempas (op uw stempas staat ‘stempluspas’). 
  • Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen. Bekijk deze uitleg ook in het filmpje hieronder.

Uitgeschreven tekst video

VOICE-OVER: Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing.
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen.

(Een oudere man zet koffie.)

Want...
-Elke stem telt.
Precies. Bent u zeventig jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal dan kunt u uw stem deze keer ook per brief uitbrengen.
O, oké.
In deze video ziet u hoe u dat kunt doen.

RUSTIGE MUZIEK

(Op een witte achtergrond verschijnt de beeldtekst: Briefstemmen. Een envelop valt op een mat.)

Tussen 10 februari en 3 maart ontvangt u uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing.

(De oudere man opent de envelop.)

Open de envelop.
Lees de informatie op de stempas, en bewaar uw stempas goed.

(Hij leest de stempas.)

Bijvoorbeeld op een plek waar u vaker belangrijke documenten bewaart.
Momentje.

(Hij staat op van z'n tafel en loopt weg.)

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop.
Hierin zitten vier documenten.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De tweede envelop valt op de mat. De oudere man, die nu andere kleding aanheeft, komt met de vier documenten weer aan de tafel zitten.)

Het briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet een retourenvelop en een formulier met stapsgewijze uitleg hoe u per brief kunt stemmen.

(De man legt de documenten voor zich neer.)

U begint met invullen van het briefstembiljet.

(De man vouwt het biljet open.)

Maak hierop uw keuze.
Met rood, neem ik aan?
-Nee, hoor, dit mag met elke kleur.

(De man glimlacht.)

Dat hoeft dus niet per se met rood.
Gebruikt u een pen, let er dan op dat de inkt droog is voordat u het stembiljet dichtvouwt. Zo voorkomt u vlekken.
Doe daarna alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst: briefstembiljet.
En plak deze dicht.

(De man doet dat.)

(Ook dat doet de man.)

Pak nu uw stempas erbij, die u eerder ontving.
Oké.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De man gaat weg en komt even later terug met z'n stempas.)

En zet uw handtekening op de stempas.

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Met een pen ondertekent de man z'n stempas.)

Pak dan de retourenvelop.
Stop daar de stempas in, samen met de dichtgeplakte stembiljetenvelop.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
U bent nu klaar om uw briefstem te versturen.

(De man knikt.)

Dat kunt u op twee manieren doen.
U kunt uw briefstem per post versturen of deze afgeven bij een afgiftepunt voor briefstemmen in uw gemeente.
Kijk op de website van uw gemeente of vraag uw gemeente waar de afgiftepunten voor briefstemmen zijn.

(Na een blik op z'n tablet komt de man naar buiten.)

Als u uw briefstem per post verstuurt, moet u dit uiterlijk doen op 12 maart voor vijf uur 's middags.

(De man loopt achter een brievenbus langs.)

Geeft u uw briefstem af bij een afgiftepunt dan kunt u dat doen uiterlijk 17 maart voor negen uur 's avonds.
MAN: Ik kom de envelop inleveren. Alsjeblieft.
VROUW: Dank u wel.

(De medewerkster van de verkiezingsbalie zet er een stempel op.)

VOICE-OVER: Heeft u nog vragen over stemmen per brief kijk dan op www.elkestemtelt.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.
Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Stem uitbrengen

U kunt op twee manieren uw briefstem uitbrengen:

Briefstem per post versturen

Bij voorkeur verstuurt u uw briefstem per post. Doe uw briefstembiljet in de envelop met de tekst 'briefstembiljet'. Doe deze samen met de getekende stemplusplas in de retourenvelop en doe deze vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur op de post, zodat uw stem op tijd aankomt. Let op: lees de uitleg over briefstem per post versturen goed door, om te voorkomen dat uw stem ongeldig is.

Briefstem afgeven bij stembureau

U kunt uw briefstem ook afgeven bij een stembureau. Dit kan op onderstaande data en locaties:

  • Op 10, 11 en 12 maart tussen 8.30 en 17.00 uur bij het gemeentehuis in Beuningen.
  • Op 15 en 16 maart tussen 7.30 en 21.00 uur bij Ontmoetingscentrum de Paulus in Winssen en het gemeentehuis in Beuningen.
  • Op 17 maart tussen 7.30 en 21.00 uur bij alle stembureaus in de gemeente.

Vragen over briefstemmen?

Heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Bel dan met telefoonnummer 0800 1351. Dit kan 7 dagen per week tussen 8.00 en 20.00 uur.