Opknapbeurt Weurt-zuid

De Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en krijgen een opknapbeurt. Op deze website leest u hier meer over.

Dwars door de bebouwde kom van Weurt loopt van noord naar zuid een duiker voor de afvoer van kwelwater. Kwelwater is water dat vanuit de Waal door de grond onder de dijk door gaat. Dit is ongevaarlijk, maar kan wel voor overlast zorgen. De duiker ligt voor een groot deel in achtertuinen van woningen aan de Postkantoor- en Wethouder Broekmanstraat. De duiker ligt ook onder het industriegebied. Het doel is om het watersysteem van Weurt-Zuid te verbeteren. Onder andere leggen we een leiding aan voor de afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater. We willen zoveel mogelijk schoon regenwater via deze leiding afvoeren in plaats van via het vuilwater riool.

Wat gaat er gebeuren?

Opknappen
We gaan het watersysteem verbeteren in de buurt. Daarom gaat de weg open. Dit is meteen een kans om aan de slag te gaan met het opknappen van de weg en het openbaar groen in de Scheidingsweg, de Thomas van Heereveldstraat en een klein gebied daaromheen.

Afkoppelen
De meeste wijken in onze gemeente hebben een gemengd rioolstelstel. Dat betekent dat het rioolstelsel bij u in de straat huishoudelijk afvalwater en hemelwater (regenwater) afvoert. Regenwater is zo goed als schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Daarom is het verstandiger om het schone regenwater te scheiden van het vuile water. Dit noemen we afkoppelen. Het afkoppelen helpt ook tegen teveel water (wateroverlast) en te weinig water (verdroging) in uw omgeving.

Watersysteem ondernemers
Het afvalwater van een aantal bedrijven komt nu terecht bij het oppervlaktewater. Dit is niet gewenst omdat het water daardoor vervuild raakt. Daarom is het verstandiger om het water af te voeren via het gemengd rioolstelsel.

Watersysteem sportverenigingen
Op de meeste plekken in onze gemeente hebben we een gemengd rioolstelstel. Voetbalvereniging Weurt en Tennisvereniging Weurt hebben een drainage. Het grondwater uit de drainage van de tennis- en voetbalvelden worden via het gemengde rioolstelsel afgevoerd. Dit water kan beter via een duiker worden afgevoerd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

Vorig jaar deden we een aantal onderzoeken, zoals grondonderzoeken. De komende tijd gaan we hier nog mee verder. 

Ook waren we benieuwd naar uw mening over uw straat. Hiervoor stelden we een vragenlijst op. Bent u benieuwd wat we met uw reacties deden? Dat leest u hier

Ondernemers en sportverenigingen
We hadden persoonlijke gesprekken met onze ondernemers in Weurt-Zuid, voetbalvereniging Weurt en Tennisvereniging Weurt. We hadden het met hen over het verbeteren van het watersysteem en de opknapbeurt.

Inloopavond gaat niet door.

Op donderdag 19 maart zou de inloopavond over het opknappen van de Scheidingsweg, de Thomas van Heereveldstraat en een klein gebied daaromheen, plaatsvinden. Een aantal bijeenkomsten die de gemeente Beuningen organiseert, is verzet of afgelast. Hiermee volgt Beuningen de landelijke richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor ons staat gezondheid voorop. Dit betekent dat de inloopavond over het nieuwe ontwerp van Weurt-Zuid op donderdag 19 maart niet doorgaat. We organiseren de inloopavond op een ander moment. We informeren u hier op tijd over.

Planning

Wanneer Wat?
December 2019

Uitvoeren van onderzoek

Vragenlijst bewoners straten
Januari 2020 Gesprekken met ondernemers en sportverenigingen
19 maart 2020

Inloopavond voor bewoners straten --->vanwege het coronavirus verzetten we de inloopavond

Maart t/m mei 2020

Planvorming/ontwerpfase
Juni t/m augustus 2020 Verkrijgen vergunningen

Augustus t/m november 2020

Opstellen van contact en aanbesteding
December 2020 t/m juni 2021 Uitvoeren van werkzaamheden


Mogelijk wijzigt deze planning nog. Houd de website in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan projectleider Arjen van Beek. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via 14 024. Of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van Beek.