Onderhoud bomen

De gemeente Beuningen beheert bijna 20.000 bomen in de openbare ruimte. De bomen zijn belangrijk, want ze doen goed werk. Zo vangen ze ongezond fijnstof af, halen CO2 uit de lucht en leveren ons zuurstof. Soms moet de gemeente helaas bomen kappen. Hieraan gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf. En we planten bomen terug.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de bomen. We moeten er dus voor zorgen dat de bomen in de gemeente in de openbare ruimte in goede conditie zijn. En ze moeten ook veilig zijn. We controleren alle gemeentebomen om de drie jaar. We kijken dan of ze ziek zijn of een ander gebrek vertonen. Want een zieke of oude boom kan gevaarlijk zijn voor omwonenden of het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer er takken uit waaien. Blijkt uit controle dat een boom gevaarlijk is voor de omgeving en niet langer kan blijven staan? Dan besluit de gemeente om de boom te kappen. Dit jaar zijn dat er ongeveer 190. Dat lijkt veel, maar het gaat om 0,95% van het totaal aantal bomen.
In het verleden zijn soms bomen geplant op plekken waar te weinig ruimte was. De boomwortels zoeken dan toch naar ruimte, met schade tot gevolg. Het wegdek, de stoeptegels en soms ook een muurtje worden dan omhoog gedrukt. Ook in die gevallen besluit de gemeente soms om een boom te rooien. Maar we kijken daarbij eerst of er een andere oplossing is.  

Zorgvuldige afweging

Voor de gemeente besluit om een boom te kappen, kijken we altijd of de boom niet kan blijven. Bijvoorbeeld omdat de historie of natuurwaarde van de boom zwaarder weegt dan de reden om de boom te kappen. De kap vindt eigenlijk altijd plaats buiten het broedseizoen van vogels, zodat nesten niet verstoord worden.

Waar worden bomen gekapt?

Binnenkort worden bomen gekapt aan de Krommehoekstraat, de Elsenpas en langs de Galbasingel. We kappen zo min mogelijk bomen, maar soms is er geen alternatief. Op de Elsenpas kappen we de bomen om en om. De bomen die blijven staan krijgen hierdoor meer ruimte om uit te groeien.
Hieronder vindt u een planning. Deze planning passen we regelmatig aan. 

Wanneer Waar Wat
Woensdag 14 oktober tot en met zaterdag 24 oktober  Elsenpas Beuningen/Ewijk  Kappen bomen en snoeiwerkzaamheden
Vrijdag 16 oktober Krommehoekstraat in Beuningen 
ter hoogte van huisnummer 22
van 14.00 tot en met 16.00 uur
 
Kappen bomen
Week 43 Van Heemstraweg in Weurt 
tussen 9.00 en 15.00 uur
 
Snoeiwerkzaamheden
Week 43 tot en met 46 Op diverse plekken in de gemeente De boomcontroleur heeft in 2019 bomen in de gemeente gecontroleerd op visuele gebreken. Nu vindt er een bomenkap plaats van de bomen die ziek/gevaarlijk zijn. 

 

Wanneer planten we bomen terug?

We kijken altijd of er een nieuwe boom terug geplant kan worden. We willen de nieuwe boom daarbij de groeiruimte bieden die hij nodig heeft om gezond te blijven. We kijken dan altijd of er bovengrond én ondergronds genoeg ruimte is voor de nieuwe boom. Helaas lukt het dan soms niet om een boom op dezelfde plek terug te planten. In dat geval zoeken we naar een andere locatie. Door de aanhoudende droogte zijn er dit jaar meer jonge bomen dood gegaan, ondanks dat er meer water is gegeven. Deze vervangen we allemaal. In het najaar van 2020 planten we nieuwe bomen aan de Plakstraat, Poelsestraat, Koningsstraat, Steeg, Klaphekstraat, Krommehoekstraat, Kloosterstraat en de Jonkerstraat. Dit wordt uitgevoerd in week 43 en 44.