Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Denk met ons mee: dorpenrondes Omgevingsvisie

Hieronder leest u hoe u met ons mee kunt denken.

We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Deze gaat over onze leefomgeving en de inrichting daarvan. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Elke gemeente maakt een eigen visie voor de hele gemeente. Eerder dit jaar kon u uw mening geven. U ontving een ansichtkaart van onze gemeente. U beschreef wat u het grootste pluspunt vindt van de gemeente Beuningen en vertelde wat u nog mist. Graag praten we daarover met u verder tijdens een digitale dorpenronde. Hieronder leest u meer. 

Wat is een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe Beuningen er in de toekomst kan gaan uitzien. Het gaat dan om veel verschillende thema’s zoals wonnen, verkeer, veiligheid en gezondheid. En ook economie, energie en aanpassingen aan het klimaat krijgen een plek in de omgevingsvisie. 
Als inwoners en ondernemers nieuwe plannen hebben, zoals woningen of bedrijven, kijkt de gemeente of dit past bij de omgevingsvisie. 
De visie maken we graag in overleg met u. Om die reden willen we graag met u en andere inwoners in gesprek. 

Ansichtkaarten en reacties

Vorig jaar kon u uw mening geven. U ontving een ansichtkaart van onze gemeente. U beschreef wat u het grootste pluspunt vindt van de gemeente Beuningen en vertelde wat u nog mist. We kregen ruim 1.000 reacties binnen. 

De grootste pluspunten waren: 
•    De rust en ruimte 
•    Het dorpse karakter
•    Landelijke omgeving
•    Basisniveau qua voorzieningen (denk aan supermarkten, dorpshuizen etc.)
•    De gemeente ligt dicht bij de grote stad 

Wat er nog verbeterd kan worden:  
•    Onderhoud en veiligheid in de openbare ruimte/zwerfafval 
•    Meer horeca/centrum levendiger maken/recreatie 
•    Betaalbare en starterswoningen/woningen voor senioren 
•    Snelheidsbeperkende maatregelen 

Digitale dorpenrondes

We gaan ook nog in gesprek met stakeholders. Zij krijgen een aparte uitnodiging. .  

Graag gaan we hierover verder met u in gesprek

We spreken graag met u over onder andere de punten die hierboven staan. Dat doen we tijdens digitale dorpenrondes. Hoe denkt u dat de gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien? 
Het onderwerp grootschalige energie zoals windmolens kent een eigen proces. Hiervoor volgen nog bijeenkomsten. Meer informatie vindt u op energiek.beuningen.nl.  

We starten de dorpenrondes met een algemene presentatie. Daarna gaan we uiteen in groepen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er verschillende digitale ruimtes ingericht waarin de groepen spreken over verschillende onderwerpen. 
De dorpenrondes zijn op de volgende data:

  • Maandag 25 januari van 19.30 tot 21.00 uur sessie over Winssen (aanmelden is niet meer mogelijk, de sessie is al geweest)
  • Donderdag 28 januari van 19.30 tot 21.00 uur sessie over Weurt
  • Dinsdag 2 februari van 19.30 tot 21.00 uur sessie over Ewijk
  • Donderdag 4 februari van 19.30 tot 21.00 uur sessie over Beuningen
  • Dinsdag 16 februari van 19.30 tot 21.00 uur sessie voor het buitengebied van de gemeente Beuningen

Aanmelden 

Wilt u meepraten tijdens één van de avonden? Dat kan! U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

Aanmelden 

Wanneer u zich heeft aangemeld, krijgt u op een later moment een link naar de vergadering. Ook krijgt u dan meer uitleg over de online bijeenkomst. 

Wat gebeurt er met de informatie uit de avonden? 

We gebruiken de informatie die uit de avonden komt voor het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie voor de gemeente Beuningen. We nemen daarom de digitale gesprekken op. Het materiaal gebruiken we dus echt alleen voor de verslaglegging.