Nieuw asfalt Mauritsplein

Na de zomervakantie krijgt het Mauritsplein in Beuningen nieuw asfalt. Dit geldt ook voor de wegen tussen de Dorpssingel en het Mauritsplein en het Mauritsplein en de Wilhelminalaan.

Winkelend publiek en centrumondernemers zullen hiervan hinder ondervinden. Dat is helaas niet te voorkomen. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. Tijdens de werkzaamheden blijft een groot deel van de parkeerplaatsen op het Mauritsplein bereikbaar en bruikbaar. Ook kunnen winkeliers hun winkels bevoorraden.  

Planning

Samen met de aannemer maken we een verkeersplan. Wanneer bekend is wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en hoe de omleidingsroute eruitziet, leest u dit terug op deze pagina.

Een foto van het Mauritsplein in Beuningen vanuit de lucht
Het Mauritsplein in Beuningen.