Herinrichting Houtduiflaan Beuningen

In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een rotonde.

Het project bereiden we in 2020 voor. Op deze pagina leest u informatie over dit project.

Wat gaat er gebeuren? 

De werkzaamheden bestaan uit:
•    De aanleg van een rotonde op de kruising Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan
•    Het vernieuwen van het asfalt van de Houtduiflaan en de aanleg van enkele verhoogde oversteekplaatsen
•    De aanleg van vrijliggende fietspaden en een goede aansluiting op de snelfietsroute naar Nijmegen (Batavierenpad Zuid)
•    Het verbeteren van het onderliggende rioolstelsel en de afvoer van regenwater
•    Het vervangen en aanpassen van het groen in de straat. De grote platanen laten we graag staan
•    Het verbeteren van de overzichtelijkheid van de kruising Burgemeester Geradtslaan bij het Amaliaplein

Ontwerp

In maart 2020 heeft de gemeenteraad van Beuningen de ontwerpkeuze en ontwerpschetsen vastgesteld. Deze schetsen werken we nog verder in detail uit. We begrijpen dat betrokkenen en omwonenden hierover misschien vragen of ideeën hebben. We benaderen hen hier nog over. Hierover horen zij op een later moment meer. Sommige geïnteresseerden hebben zich al bij ons gemeld. Het schetsontwerp van de herinrichting vindt u hieronder bij ‘Documenten’. 

Animatie rotonde

Onderzoeken 

Het project bereiden we in 2020 voor. We starten met het doen van onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de weg en het nemen van grondmonsters. Het kan zijn dat u een keer om moet rijden of wachten als landmeters midden op de weg meten. 

Planning 

In 2021 starten we met de uitvoering. De exacte planning is nu nog onzeker. Zodra we meer weten, leest u dat hier.

Documenten

In de documenten hieronder vindt u informatie over de besluitvorming en het ontwerp van de herinrichting:
•    Schetsontwerp herinrichting Houtduiflaan (pdf, 447 kb)
•    Impressie rotonde Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan (pdf, 582 kb) 
•    Raadsbesluit ontwerp en krediet (pdf, 4.49 mb) 
•    2020 februari: vragen en antwoorden politiek (pdf, 3.11 mb)

Heeft u vragen?

Vragen kunt u stellen aan projectleider Arjen van Beek. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer 14 024. Vul ons contactformulier in of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van Beek.