Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Kinderopvang en gastouderopvang

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) binnen onze gemeente? Zowel in Weurt, Beuningen, Ewijk als Winssen zijn hiervoor volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld  kinder(dag)opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving worden opgevangen, gelden hiervoor strenge eisen. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle opvanglocaties die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl voor alle vormen van kinderopvang, ook in de gemeente Beuningen.

Kosten, kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage

Iedere opvangorganisatie heeft eigen tarieven en contracten voor het afnemen van opvang. Maakt u gebruik van een opvangorganisatie die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd is? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover vindt u op www.toeslagen.nl.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan draagt de gemeente Beuningen bij in de opvangkosten . Zelf betaalt u een eigen bijdrage per maand. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan geldt de voorwaarde dat u de opvang regelt bij Peuteropvang Beuningen. Meer informatie vindt u op www.peuteropvangbeuningen.nl bij “Tarieven”.

Bent u niet in staat uw eigen bijdrage te betalen, dan  kan de gemeente u hierbij misschien helpen. Om hulp te krijgen zijn er een aantal regels. Neem voor meer informatie contact op met de Balie Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via telefoonnummer 14 024. Dit kan ook per e-mail via gemeente@beuningen.nl.

Voorwaarden

Meer informatie

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VVE)

U bezoekt het consultatiebureau van de GGD in Beuningen als uw kind 2 jaar is. Tijdens dit bezoek, of in overleg met het Zorg Advies Team, wordt gekeken of uw kind extra ondersteuning in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. Zijn er signalen die duiden op een taal- of ontwikkelingsachterstand, dan is het mogelijk voor uw kind om gebruik te maken van Voorschoolse Educatie.

De medewerker van het consultatiebureau geeft u hiervoor dan een verklaring mee. Hiermee kunt u de Voorschoolse Educatie voor uw kind regelen bij de opvangorganisatie die dit aanbiedt.

In de gemeente Beuningen is de peuterspeelzaal geharmoniseerd met de kinderopvang. Dit betekent dat peuteropvang georganiseerd is binnen de kinderdagverblijven. Ook hiervoor kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Heeft u voor uw kind een VVE-verklaring en komt u niet in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente de VVE-opvang van uw kind. U betaalt dan geen eigen bijdrage. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan geldt de voorwaarde dat u de peuteropvang regelt bij Peuteropvang Beuningen. Meer informatie vindt u op www.peuteropvangbeuningen.nl

Starten kinderopvang 

Wilt u zelf een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten? Neem dan dit stappenplan door. Heeft u een geschikte locatie gevonden? Controleer dan altijd of deze voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en of u een vergunning nodig heeft. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) kan u hierover meer vertellen. 

Wilt u uw (ver)bouwplannen bespreken of eerst meer informatie? Vanaf 7 september is het weer mogelijk om op maandag tussen 10.00 uur en 19.00 uur een afspraak te maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) aan de bouwbalie in het gemeentehuis van Beuningen.

U kunt  uw vragen telefonisch stellen, per e-mail of via het contactformulier.