Hulp voor ondernemers: coronavirus

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Op deze pagina leest u wat geregeld wordt vanuit het Rijk en wat u bij de gemeente kunt regelen. Wij werken de informatie regelmatig bij.

 • Hulp vanuit de rijksoverheid

  Het kabinet heeft een noodpakket met maatregelen genomen om u als ondernemers extra te steunen.

 • Meer informatie voor specifieke bedrijfssectoren

 • Regelingen voor bedrijven en sportverenigingen

  Op deze pagina leest informatie over onder andere de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers. Doel van deze maatregelen is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Gemeenten voeren de Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. De eerste Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) liep tot eind mei 2020. Tozo 2 loopt tot 30 september. Daarna komt Tozo 3.

 • Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht?

  Het coronavirus heeft een enorme impact. Het kabinet nam maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maatregelen in het belang van de gezondheid, maar ook maatregelen die ondernemers economisch raken. Daarom neemt de gemeente Beuningen in aanvulling op de steunmaatregelen van het Rijk ook eigen steunmaatregelen.