Digitaliseringsvouchers ondernemers

Wilt u uw bedrijf digitaal voortzetten of een impuls geven via een webshop? Vanaf 22 december 2020 kunnen ondernemers in Nijmegen en Beuningen in retail, detailhandel en horeca via RvN@ een digitaliseringsvoucher aanvragen.

Met deze vouchers kunt u hulp inschakelen om bijvoorbeeld een webshop te starten. De gemeente ondersteunt hiermee ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Door de aanhoudende coronacrisis kunnen veel ondernemers hun producten niet op de normale manier aanbieden. Digitale dienstverlening biedt daarom op dit moment kansen.

Bent u ondernemer in Beuningen in retail, detailhandel of horeca?

Dan kunt u een voucher gebruiken om een expert in te huren die helpt om deze vorm van dienstverlening op te zetten. Dit blijft, ook na corona, belangrijk. 

Wethouder Monique Esselbrugge van Nijmegen: “De nieuwe lockdown vraagt natuurlijk weer veel van de veerkracht van onze ondernemers. Digitalisering is in deze tijd een essentiële voorwaarde voor veel bedrijven om te overleven, maar het is ook een voorwaarde om klaar te zijn voor een succesvolle toekomst na corona. De behoefte om die stap te zetten, is groot. Dat horen we van veel ondernemers. De digitaliseringvouchers helpen daarbij.”

Wethouder Hans Driessen van Beuningen: “De maatregelen rondom corona benadrukken dat digitalisering ook voor het MKB de toekomst is. De vouchers maken het mogelijk om hieraan gericht te werken.”

De vouchers zijn vanaf 22 december 12.00 uur te verkrijgen via  www.vnhub.nl/vouchers en dekken 50% van de kosten, met maximale vergoeding. Voorwaarde is dat de diensten bij Nijmeegse en Beuningse leveranciers moeten worden afgenomen.

Vragen

Heeft u vragen over de digitaliseringsvouchers? Neem dan contact op met RvN@ via vouchers@rvnhub.nl