Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u dat vooraf bij de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan is de ceremonie vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna. U kunt dus niet langer in het voren een melding doen. 

Maatregelen coronavirus tot 1 juni 2020

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus. Dit betekent dat er ook veranderingen zijn rondom trouwen en het vastleggen van een geregistreerd partnerschap.

 • Heeft u al een datum vastgelegd voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie? Dan geven wij u de mogelijkheid deze te verzetten.
 • Wij sluiten alleen nog huwelijken overdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Dus voorlopig niet meer in het weekend of 's avonds.
 • Wij gaan in overleg met bruidsparen om goede afspraken te maken.
 • Het maximaal aantal deelnemers bij een ceremonie is 6: het bruidspaar, 2 getuigen, de trouwambtenaar (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) en eventueel een bode.
 • Kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties gaan gewoon door maar niet meer aan de balie. De ceremonie vindt plaats in de raadszaal met maximaal 5 personen: het bruidspaar, 2 getuigen en een ambtenaar burgerlijke stand.
 • Door deze wijzigingen passen we de kosten van een huwelijk/partnerschapsregistratie aan naar de kosten van een eenvoudige ceremonie.
  Dit betekent € 221,-- exclusief trouwboekje en € 277,-- inclusief trouwboekje.

Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap vanaf 1 juni 2020

Vanaf 1 juni veranderen de maatregelen.

In het gemeentehuis

 • Met de anderhalve-meter-afstand-maatregel is het mogelijk dat er in de raadszaal van het gemeentehuis 30 personen aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat vanaf 1 juni gezelschappen tot 30 personen weer welkom zijn. Dit aantal is inclusief de bode, de babs, eventueel een eigen babs, zanger enz.
 • Het is weer mogelijk om een ceremonie in het gemeentehuis te organiseren buiten kantoortijden. Dit kan dan tussen 9.00 uur en 21.00 uur.
 • U mag ook weer met 4 getuigen komen.
 • Het sobere huwelijk is vanaf 1 juni alleen mogelijk op dinsdag om 9.00 uur en om 9.30 uur. Het maximale aantal personen is weer 10. Daar komt de babs als 11e persoon bij.
 • Waarschijnlijk is het nog wel wenselijk dat een bode de gasten naar de raadszaal begeleidt. Immers, de anderhalve-meter-afstand-maatregel geldt en er mogen niet teveel personen tegelijk op de trap, in de lift of in de hal zijn.

Let op!
Ook vanaf 1 juli blijft het maximale aantal personen 30 bij een gemeentehuis-ceremonie in de raadszaal. Dit heeft te maken met het kunnen garanderen van anderhalve meter afstand tussen de aanwezige personen. 

Andere locaties

Ook op andere trouwlocaties moet men zich houden aan de nieuwe regels. Dit betekent dat er niet meer dan 30 personen bij elkaar mogen komen. Bij de locatie waar u wil trouwen kan men u vertellen hoe zij met de anderhalve-meter-afstand-maatregel omgaan.

De versoepelde richtlijnen van het kabinet geven aan dat er vanaf 1 juli meer dan 100 personen tegelijk bij elkaar mogen komen. Bij de locaties kijken zij zelf hoe zij de anderhalve meter kunnen handhaven. De Koninklijke Horeca Nederland heeft inmiddels richtlijnen uitgegeven. Daaruit blijkt dat personen die tot hetzelfde huishouden behoren bijvorbeeld wel samen mogen zitten. Tussen dat groepje en een volgende persoon moet de locatie dan wel de anderhalve meter handhaven. Het is mogeijk dat een locatie dit ook als opstelling gebruikt bij een ceremonie, tenzij het kabinet dit anders bepaalt.

In de gemeente Beuningen regelt u uw melding voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap eenvoudig met uw DigiD. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw melding.

Wat heeft u nodig?

Om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te melden heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De DigiD-gegevens van u en uw partner.
 • Duidelijke kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van al uw getuigen (minimaal twee getuigen en maximaal vier).
 • De gewenste datum, het tijdstip en de locatie van de ceremonie.
 • Documenten uit het buitenland als u daar gewoond heeft, geboren bent of daar eerder getrouwd was.

Regel direct online

Kosten

Vanaf 1 juni brengen we weer de normale kosten in rekening volgens de legesverordening 2020. Er gelden verschillende prijzen (PDF, 30 kb) voor de diverse locaties. Heeft u iets minder te besteden, dan kunt u ook kiezen voor het eenvoudige of voor het kosteloze huwelijk.

Voorwaarden

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U bent allebei niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft allebei geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U heeft geen bloedverwantschap met uw partner.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Doe uw digitale melding huwelijk of geregistreerd partnerschap minstens 6 weken tevoren.
 • Heeft u een eigen trouwambtenaar die nog beëdigd moet worden? Doe uw melding dan 12 weken voordat de ceremonie plaatsvindt.

Bijzonderheden

Neem in bijzondere situaties ruim van tevoren contact op met de gemeente.U heeft dan nog andere bewijsstukken nodig. Dat geldt bijvoorbeeld:

 • Als u in het buitenland bent geboren.
 • Niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • In het buitenland heeft gewoond.
 • Als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland.
 • Als u uw partnerschap wilt omzetten in een huwelijk.

Wilt u trouwen in Beuningen en heeft één van u de Nederlandse nationaliteit én woont u op dit moment in het buitenland? Neem dat eerst contact op met de gemeente Den Haag. Na uw melding in Den Haag kunt u in Beuningen trouwen/uw partnerschap registreren.  

Meer informatie

 • Trouwlocaties in de gemeente Beuningen:
 • U mag ook trouwen op een zelfgekozen locatie. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden (PDF, 121 kb) voldoen.
 • Er zijn vier trouwambtenaren in de gemeente Beuningen. Zij zijn buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Het is niet mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een BABS van de gemeente Beuningen. U ontvangt ongeveer een maand vóór de dag van de ceremonie een uitnodiging van de BABS voor een persoonlijk gesprek. Wij werken niet met een zogenaamd 'klikgesprek' vooraf.
 • Ook een familielid of bekende kan uw huwelijk of partnerschap voltrekken.