Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd? Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader  zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. Ook als u meemoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. U kunt een kind niet erkennen als het al 2 ouders heeft.

Heeft u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u een bepaalde periode in het buitenland gewoond? Bel ons dan eerst voordat u een afspraak maakt.

Maak een afspraak

Kosten

Erkenning aanvragen is gratis. Een afschrift van de erkenningsakte kost € 14,00.

Voorwaarden

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder van het kind
  • als het kind jonger is dan 12 dan gaat de moeder mee of geeft ze schriftelijk toestemming
  • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar is, gaan moeder en kind beiden mee of geven schriftelijke toestemming
  • als het kind 16 jaar of ouder is, het kind gaat mee of geeft schriftelijk toestemming

Bijzonderheden

  • Een kind erkennen kan in iedere gemeente. Wilt  u uw kind tegelijkertijd met de aangifte  erkennen? Dan, kan dat alleen in de gemeente waar het kind is geboren.
  • Erkent u het kind al voor de geboorte? Neem dan de erkenningsakte mee bij de geboorteaangifte.