Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd? Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader  zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. Ook als u meemoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. U kunt een kind niet erkennen als het al 2 ouders heeft.

Heeft u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u een bepaalde periode in het buitenland gewoond? Bel ons dan eerst voordat u een afspraak maakt.

Aangepaste dienstverlening

Let op! 

  • Wij volgen de adviezen van het RIVM en beperken daarom persoonlijk contact.
  • Op dit moment is het alleen mogelijk om in overleg met onze medewerkers telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 024.

Kosten

Erkenning aanvragen is gratis. Een afschrift van de erkenningsakte kost € 13,80.

Voorwaarden

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder van het kind
  • als het kind jonger is dan 12 dan gaat de moeder mee of geeft ze schriftelijk toestemming
  • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar is, gaan moeder en kind beiden mee of geven schriftelijke toestemming
  • als het kind 16 jaar of ouder is, het kind gaat mee of geeft schriftelijk toestemming

Bijzonderheden

  • Een kind erkennen kan in iedere gemeente. Wilt  u uw kind tegelijkertijd met de aangifte  erkennen? Dan, kan dat alleen in de gemeente waar het kind is geboren.
  • Erkent u het kind al voor de geboorte? Neem dan de erkenningsakte mee bij de geboorteaangifte.