Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Kavel of groenstrook kopen

Wilt u een kavel of een groenstrook grenzend aan uw eigen kavel kopen? Vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente.

Kosten

Per stuk grond kan de prijs per m2 verschillen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor een kavel zijn:
  • De gemeente keurt uw bouwplan goed
  • Het bouwplan past in het bestemmingsplan.
  • Uw bouwplan voldoet aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.
 • De voorwaarden voor een groenstrook zijn:
  • De groenstrook grenst aan uw huis, tuin of land.
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte waar huizen op uitkijken of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst.
  • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook nu van u is.
  • Na de koop onderhoudt u het stuk grond.
  • Er lopen geen kabels en leidingen onder het stuk grond en het riool ligt er niet te dicht bij.

Meenemen bij indiening bouwplan of aanvraag

 • Als u een kavel wilt kopen dient u een bouwplan in met:
  • adresgegevens van een contactpersoon
  • locatie, grootte en situatieschets van het kavel
  • gegevens over het bouwwerk dat u wilt plaatsen
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • gegevens over milieubelasting, het verkeer en parkeerplaatsen als u een bedrijf wilt bouwen
  • indien van toepassing een huisvestingsvergunning, een bedrijfsplan en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Als u een groenstrook wilt kopen dient u een aanvraag in met:
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • adresgegevens van een contactpersoon
  • een kadastrale tekening
  • een beschrijving van uw plannen met de grond