Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De ecowijk wordt ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit houdt in dat een groep kopers een gedeelte van de wijk ontwerpt en bouwt.

Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. U realiseert samen met een groepje mensen in een stichting een woonproject. Een groep kopers ontwerpt en bouwt dus een gedeelte van de wijk in groepsverband.  Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject nemen zij de beslissingen. Een procesbegeleider helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

In de folder leest u meer informatie over het CPO.