Financiën

Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven? Hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

Op papier

U kunt de programmabegroting en/of de jaarrekening ook thuisgestuurd krijgen. Dit kost € 56,00 per document. Neem hiervoor contact met ons op via 14 024.

Geld