Beuningen zoekt nieuwe burgemeester

Afgelopen januari stopte Carol van Eert als burgemeester van de gemeente Beuningen. Waarnemend burgemeester Daphne Bergman oefent deze belangrijke functie nu tijdelijk uit. De gemeente is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente.

Profielschets

De gemeenteraad stelde in een profielschets definitief vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De raad heeft u gevraagd mee te denken over deze profielschets. De eigenschap ‘vasthoudend’ werd het meest genoemd en is daarom nu onderdeel van dit profiel. De raad heeft op 19 juni de profielschets vastgesteld. U kunt de profielschets bekijken (pdf, 174 kb). Ook het verslag (pdf, 8 MB) of het raadsvoorstel (pdf, 137 kb) van deze buitengewone raadsvergadering op 19 juni kunt u teruglezen

Proces en tijdschema

  • Woe 27 juni 2018: Plaatsing in de Neder­landse Staatscourant
  • Woe 25 juli 2018: Sluiting sollicitatietermijn                                    
  • Eind augustus 2018: Ontvangst van de door de CdK geselecteerde sollicitanten
  • September: Vertrouwenscommissie voert gesprekken met geselecteerde kandidaten
  • Di 30 oktober 2018: Aanbevelingsraad, de gemeenteraad beveelt Daphne Bergman aan voor de functie van burgemeester
  • Vrij 11 januari 2019: Beëdiging nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning tijdens de installatievergadering in het gemeentehuis. 's Avonds is er een nieuwjaarsreceptie waar bewoners en ondernemers kennis kunnen maken met de nieuwe burgemeester

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Koning hebben allemaal hun eigen rol. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de procedure.

Algemene informatie