Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

ZorgMail: veilig mailen met de gemeente

Regelmatig versturen wij als gemeente privacygevoelige informatie via e-mail aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Dit gebeurt steeds meer digitaal. En dat moet veilig gebeuren. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken daarom ZorgMail. ZorgMail is een systeem waarmee de gemeente Beuningen zo veilig mogelijk met u mailt. Dit is belangrijk wanneer de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig heeft of informatie met privacy gevoelige inhoud naar u stuurt.

Privacy gevoelige informatie is onder andere uw Burgerservicenummer (BSN), uw adres, telefoonnummer, geboortedatum of een kopie van uw paspoort. Hieronder leest u precies wat u moet doen als u van ons via ZorgMail een e-mailbericht krijgt.

Stap 1: u krijgt een e-mail van ZorgMail
U krijgt een e-mail van ZorgMail op het e-mailadres dat u aan de gemeente heeft gegeven. Het onderwerp van de e-mail is: “ZorgMail Secure e-mail – Nieuw bericht van <naam afzender> Beuningen”. In deze e-mail leest u dat er een nieuw bericht voor u klaar staat in ZorgMail. Bewaar deze e-mail goed. Deze heeft u later misschien nog nodig.

Stap 2: klik op de knop ‘Bericht lezen’
U klikt in de e-mail op de knop ‘Bericht lezen’. Er opent automatisch een scherm met daarin een knop met de tekst ’Stuur toegangscode’.  Klik op deze knop.

Stap 3: een toegangscode krijgen
Als uw 06-nummer bekend is bij de gemeente dan krijgt u de toegangscode in een sms-bericht. Is alleen uw e-mail adres bij de gemeente bekend dan krijgt u de code via e-mail. Kopieer (of onthoud) de toegangscode. De code is 15 minuten geldig.

Krijgt u geen e-mail en ook geen sms? Dan kan het zijn dat de gemeente uw nieuwe 06-nummer nog niet heeft. Geef in dat geval zo snel mogelijk uw nieuwe 06-nummer door aan de gemeente.

Stap 4: vul de toegangscode in
Vul in het scherm de toegangscode in. U hoeft niet op ‘Enter’ te klikken. Het bericht opent nu automatisch.

Stap 5: lees het bericht
U kunt nu het bericht lezen.

Stap 6: beantwoord het bericht
Wilt u een bericht terugsturen? Klik dan op de knop ‘Beantwoorden’. U vindt deze knop linksboven en onderaan de e-mail. Schrijf daarna uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen als dat nodig is. Is uw bericht klaar? Klik dan op de knop ‘Verzenden’. U vindt deze knop ook weer linksboven en onderaan de e-mail. ZorgMail verstuurt uw bericht dan direct naar uw contactpersoon bij gemeente Beuningen.

U moet persoonsgegevens delen maar kreeg geen ZorgMail?
Wanneer de gemeente Beuningen u in een mailwisseling vraagt om persoonsgegevens, moet u deze alleen sturen wanneer dit in ZorgMail kan. Twijfelt u of verzending via ZorgMail verloopt of ontvangt u graag de mogelijkheid om gegevens veilig te delen? Meld dit bij uw contactpersoon, dan stuurt deze u een ZorgMail.