Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

WOB-verzoek indienen

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het kan hierbij gaan om allerlei informatie van de gemeente.

Voorwaarden

 • In een WOB-verzoek staat de volgende informatie:
  • Over welk onderwerp u informatie wilt  hebben.
  • Welke documenten u wilt bekijken.
  • Op welke manier  u de informatie het liefst wilt bekijken of ontvangen.
 • De gemeente kan de informatie op de volgende manieren aanbieden:
  • u krijgt een kopie
  • u mag het document bekijken
  • u krijgt een samenvatting van de inhoud
  • u krijgt informatie over de inhoud

Bijzonderheden

 • Met een WOB-verzoek kunt u niet alle informatie opvragen zoals documenten:
  • over staatsveiligheid
  • waardoor de koning en/of regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van andere mensen.
 • Ook kan de gemeente ervoor kiezen de informatie niet openbaar te maken als er een gevaar dreigt voor:
  • handelsrelaties met andere landen of organisaties, en de economische belangen van de overheid
  • strafzaken
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • als de aanvrager voordeel krijgt door voorkennis
 • U kunt een WOB-verzoek in deze gemeente niet elektronisch indienen.

Meer informatie

•    Lees meer over de Wet openbaarheid van bestuur en een WOB-verzoek.