Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Gemeenteraad

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Beuningen de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 leden. Samen staan zij aan het hoofd van de gemeente en stellen zij het beleid in grote lijnen vast.

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit en komt met voorstellen. De gemeenteraad neemt de beslissingen en controleert of het college zijn taak als dagelijks bestuur van de gemeente goed uitvoert.

Ga naar gemeentebestuur.beuningen.nl voor meer informatie. Hier vindt u ook data en documenten van vergaderingen.

Raadzaal