Bestuur en organisatie

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Neem dan eerst contact met ons op.

 • College van burgemeester en wethouders

  Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Piet de Klein, Frans Houben, Hans Driessen en Sijmen Versluijs.

 • Financiën

  Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven? Hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

 • Gedragsregels en serviceafspraken

  Bezoekt u het gemeentehuis, de gemeentewerf of heeft u via een ander kanaal contact met de gemeente, dan gelden er gedragsregels en serviceafspraken.

 • Gemeentegids

  Elk jaar brengen we een gemeentegids uit. Deze ontvangt u thuis. In deze gids staat algemene informatie over de gemeente en de adressen en telefoonnummers van belangrijke instellingen, verenigingen en stichtingen. Dit adressendeel van de gemeentegids staat ook online.

 • Gemeenteraad

  Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Beuningen de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 leden. Samen staan zij aan het hoofd van de gemeente en stellen zij het beleid in grote lijnen vast.

 • Inkoop en aanbesteding

  Als de gemeente spullen, diensten en (bouw)werken wil inkopen of wil laten uitvoeren, mag zij hiervoor alleen de opdracht geven als zij aan regels voldoet.

 • Jeugdlintje

  De gemeente Beuningen wil jongeren die iets bijzonders doen, en daarmee misschien wel een held zijn voor anderen in hun omgeving, graag in het zonnetje zetten door hen een jeugdlintje uit te reiken.

 • Koninklijke- en gemeentelijke onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding, ook wel lintje genoemd, en een gemeentelijke onderscheiding zijn erkenningen voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

 • Leges

  Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges betalen we de kosten die we maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

 • Werken bij de gemeente

  Solliciteren, stage lopen of meer informatie over werken bij de gemeente Beuningen.

 • Wetten en regels

  In de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Beuningen staan regels over gemeentelijke zaken.

 • WOB-verzoek indienen

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

 • ZorgMail: veilig mailen met de gemeente

  Regelmatig versturen wij als gemeente privacygevoelige informatie via e-mail aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Dit gebeurt steeds meer digitaal. En dat moet veilig gebeuren. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken daarom ZorgMail. ZorgMail is een systeem waarmee de gemeente Beuningen zo veilig mogelijk met u mailt. Dit is belangrijk wanneer de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig heeft of informatie met privacy gevoelige inhoud naar u stuurt.