Bestuur en organisatie

 • Aanbesteding van Hulp bij het Huishouden

  Op 1 juni 2016 startten de gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar gezamenlijk een aanbesteding voor hulp bij het huishouden 1 (algemene voorziening) en 2 (maatwerkvoorziening). De aanbesteding is afgerond. Het is wel mogelijk om op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar tussentijds een overeenkomst aan te gaan.

 • Afspraak maken

  De gemeente werkt op afspraak.

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant op de website overheid.nl.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Neem dan eerst contact met ons op.

 • College van burgemeester en wethouders

  Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Piet de Klein, Henk Plaizier en Pim van Teffelen.

 • Contact en openingstijden

  Neem contact op met de gemeente of bekijk de openingstijden.

 • Financiën

  Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven? Hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

 • Gedragsregels en serviceafspraken

  Bezoekt u het gemeentehuis, de gemeentewerf of heeft u via een ander kanaal contact met de gemeente, dan gelden er gedragsregels en serviceafspraken.

 • Gemeentegids

  Elk jaar wordt huis aan huis de gemeentegids van de gemeente Beuningen bezorgd. In deze gids staat algemene informatie over de gemeente en de adressen en telefoonnummers van belangrijke instellingen, verenigingen en stichtingen. Dit adressendeel van de gemeentegids staat ook online.

 • Gemeenteraad

  Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de gemeente Beuningen de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 leden. Samen staan zij aan het hoofd van de gemeente en stellen zij het beleid in grote lijnen vast.

 • Inkoop en aanbesteding

  Als de gemeente spullen, diensten en (bouw)werken wil inkopen of wil laten uitvoeren, mag zij hiervoor alleen de opdracht geven als zij aan regels voldoet.

 • Jeugdlintje

  De gemeente Beuningen wil jongeren die iets bijzonders doen, en daarmee misschien wel een held zijn voor anderen in hun omgeving, graag in het zonnetje zetten door hen een jeugdlintje uit te reiken.

 • Koninklijke- en gemeentelijke onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding, ook wel lintje genoemd, en een gemeentelijke onderscheiding zijn erkenningen voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

 • Werken bij de gemeente

  Solliciteren, stage lopen of meer informatie over werken bij de gemeente Beuningen.

 • Wetten en regels

  In de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Beuningen staan regels over gemeentelijke zaken.

 • WOB-verzoek indienen

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).