Afvalinzameling

De gemeente Beuningen vindt het belangrijk om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen om deze als grondstoffen te kunnen hergebruiken.

Kosten

 • U betaalt een vast bedrag per huishouden voor afvalinzameling, hier krijgt u jaarlijks een aanslag voor van Munitax.
 • Een vuilniszak restafval weggooien in een ondergrondse restafvalcontainer kost € 1,-, hier krijgt u jaarlijks een rekening voor van Munitax.
 • Grof afval wegbrengen naar een milieustraat kost € 0,16 per kilo.

Voorwaarden

 • U heeft een afvalpas nodig voor gebruik van afvalcontainers of het wegbrengen van afval naar de milieustraat of gemeentewerf.

Bijzonderheden

In Beuningen (onder)scheiden we:

 • gft (huis aan huis inzameling)
 • plastic+ (huis aan huis inzameling)
 • papier en karton (huis aan huis inzameling)
 • glas (containers)
 • textiel (containers)
 • restafval (ondergrondse containers)

U kunt uw afval ook wegbrengen naar:

 • de gemeentewerf, Van Heemstraweg 95, Beuningen. Lees welk afval u kunt inleveren bij de gemeentewerf
 • de milieustraat Dar, Kanaalstraat 401 Nijmegen
 • de milieustraat Dar, Bijsterhuizen 2406, Wijchen
 • Let op! We maken onderscheid tussen gratis afvalsoorten, restafval en betaalde afvalsoorten.

Meer informatie