Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Privacyregels

Dar verzamelt namens de gemeente Beuningen verschillende informatie. Over het vastleggen van deze informatie maakten de gemeente en Dar afspraken. In deze afspraken staat wat Dar wel en niet met de verzamelde informatie mag doen.

Een overzicht van welke informatie Dar vastlegt en met welk doel leest u in het privacyreglement op de website van Dar.