Wie mogen er stemmen?

Er gelden een aantal voorwaarden om te mogen stemmen op 23 mei 2019.

Voorwaarden voor de verkiezingen van het Europees Parlement

De kiezer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de Nederlandse nationaliteit bezitten óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • 18 jaar of ouder zijn
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.


Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: 

  • men op de dag van de kandidaatstelling, dinsdag 9 april 2019, officieel –- volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont
  • men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven

U heeft de Nederlandse nationaliteit. U wilt stemmen maar verblijft tijdelijk in het buitenland. Vraag een briefstembewijs aan via gemeente Den Haag.

Let op: uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk 25 april 23.59 uur (Nederlandse tijd) binnen zijn bij de gemeente Den Haag.

Nederlanders die in het buitenland wonen

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen alleen deelnemen aan de verkiezing als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Dit doet u via het registratieformulier model D3-1 vóór 9 april 2019.