Voorlopige uitslagen Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing gemeente Beuningen

Woensdag 20 maart kon u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing en de Waterschapsverkiezing. Hieronder leest u de voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezing en de Waterschapsverkiezing Rivierenland.

Provinciale Staten

Aantal kiesgerechtigden: 21.004
Aantal stemmen: 11.258
Percentage: 53,6%

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezing 2019 in de gemeente Beuningen:

Tabel voorlopige uitslagen Provinciale Statenverkiezing 2019

Waterschapsverkiezing Rivierenland

Aantal kiesgerechtigden: 21.004
Aantal stemmen: 10.821
Percentage: 51,5%

Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezing Rivierenland 2019 in de gemeente Beuningen:

Tabel voorlopige uitslag Waterschapsverkiezing Rivierenland 2019

In 2015 was de opkomst 44,41% voor de Provinciale Statenverkiezing en 41,61% voor de verkiezing van Waterschap Rivierenland.

Procesverbalen