Stem bij volmacht (iemand anders gaat voor u stemmen)

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit de gemeente Beuningen machtigen om dit voor u te doen (een volmacht verlenen).

 • Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Beuningen woont en ook een stempas heeft ontvangen.
 • De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
 • U kunt iemand machtigen tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldige identiteitsbewijs ook (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit doet u als u:

 • iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Beuningen woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor dezelfde verkiezing
 • een andere kiezer wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
 • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft.

De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Voorwaarden

 • Voor het regelen van een schriftelijke volmacht heeft u een formulier nodig. 
  - Formulier stemmen bij volmacht verkiezingen Europees Parlement
  U kunt het formulier ook  afhalen of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken.
 • Zorg ervoor dat de gemeente uw schriftelijke aanvraag uiterlijk maandag 20 mei 2019 heeft ontvangen. U kunt het formulier afgeven op het gemeentehuis, inscannen en mailen naar balieburgerzaken@beuningen.nl of per post sturen naar Gemeente Beuningen, t.a.v. afd. Burgerzaken, Postbus 14, 6640 AA  Beuningen.

Meer informatie