Noodverordening COVID-19 geactualiseerd

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 14 juli 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld.

In de nieuwe noodverordening zijn enkele verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de afstandsnorm, het bedrijfsmatig personenvervoer, het toegangsbeheer voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de placering voor sauna en wellness. 

De meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat op www.crisisglz.nl. Daar staan ook de eerdere verordeningen.