Inschrijving voor zonneparken Beuningen geopend

In april 2019 besloot de gemeenteraad dat er in het kommengebied van onze gemeente ruimte is voor 40 hectare aan zonneparken. Het kommengebied is het agrarische gebied ten zuiden van de A73. Bedrijven en organisaties die een zonnepark willen bouwen kunnen zich nu inschrijven via TenderNed.

Zonnepanelen
Foto door: Ger Loeffen

De regels voor die inschrijving staan in de selectieleidraad Zon Kommengebied gemeente Beuningen. In deze handleiding staat waar initiatieven voor zonneparken in het Kommengebied aan moeten voldoen en wat de beoordelingscriteria zijn. Ook informatie over de procedure en hoe men een initiatief kan indienen staan in de leidraad. Dat indienen kan tot en met 28 februari 2020. Kijk voor meer informatie op: www.beuningen.nl/energiekbeuningen